Cmentarz Parafialny

cmentarz

https://www.ecmentarze.pl/parafia/jonkowo

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W JONKOWIE

Na podstawie art. 2 i art.45 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 1542 ze zmianą w związku z art.8 ust.3, art.23 i art.24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie w dniu 28.07.1993r. (Dz.U. Nr 51, poz. 318) ustanawia się:

1. Cmentarzem Parafialnym w Jonkowie zarządza w imieniu Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela - Proboszcz Parafii.

2. Cmentarz służy do grzebania zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc w poszczególnych sektorach lub zgodnie z rezerwacją. Zarządca prowadzi ewidencję osób pochowanych i miejsc zarezerwowanych.

3. Na Cmentarzu Parafialnym urządza się groby: Groby ziemne - przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny, o wymiarach na powierzchni grobu 2,0m x 1,0m. Groby ziemne pogłębione - (tzw. głębinowe) przeznaczone na dwie trumny ułożone piętrowo o wymiarach grobu 2,0m x 1,0m. Groby murowane - (tzw. grobowce) przeznaczone na dwie trumny, o wymiarach na powierzchni grobu 2,30m x 1,30m. Groby dziecięce - o wymiarach 1,2m x 0,6m

4. Za pochowanie na cmentarzu, rezerwację miejsca i za wjazd pojazdem mechanicznym składa się ofiarę pieniężną na funkcjonowanie cmentarza:

1) Miejsce pochówku ziemnego lub rezerwacja na 20 lat - 900 zł (45 zł/rok - koszenie, wywóz śmieci, woda, cyfryzacja, parking, chodniki). Groby dziecęce - 450 zł.

2) Miejsce pochówku ziemnego dla osoby z poza Parafii rezerwacja na 20 lat - 1400 zł (70 zł/rok - koszenie, wywóz śmieci, woda, cyfryzacja, parking, chodniki)

3) Dochowanie do opłaconego grobu osoby z Parafii 500 zł; osoby z poza Parafii 750 zł.

4) Pojedynczy grobowiec murowany niezależnie od ilości pięter w głąb - rezerwacja na 99 lat - 3000 zł plus koszt budowy grobowca.

5) Otwarcie bramy na życzenie - 60 zł

6) Dostawienie ławki przy grobie - 150 zł

5. Ofiary za miejsce grzebalne lub rezerwację wnosi się na okres 20 lat. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty.

6. W przypadku braku złożenia ofiary na przedłużenie na następne 20 lat, Zarządca Cmentarza Parafialnego w Jonkowie ma prawo zlikwidować grób, co jest zgodne z ustawą o cmentarzach komunalnych i wyznaniowych. Takie przypadki zostaną podane do publicznej wiadomości.

7. Stawianie nagrobków dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą Cmentarza Parafialnego w Jonkowie. Po rozbiórce starego nagrobka Zakład Kamieniarski zobowiązany jest do usunięcia jego elementów z terenu Cmentarza. Należy zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach kamieniarskich.

8. Osoby opiekujące się grobami zobowiązane są do utrzymywania grobów i ich otoczenia w porządku i czystości. Śmieci należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.