II NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

baranek

Przedstawienie nam Jezusa jako Baranka Bożego, który „gładzi grzech świata”, stanowi swoistą konfrontację. A konfrontacja zawiera w sobie zawsze jakieś wezwanie do czegoś, ma do czegoś doprowadzić, coś spowodować. Co spowodowała ona w ludziach, którym jako pierwszym Jezus został przedstawiony jako Ten, który „gładzi grzech świata”? Już następny fragment Ewangelii św. Jana opowiada o tym, że dwaj z dotychczasowych uczniów Jana Chrzciciela, usłyszawszy te słowa, poszli za Jezusem i zostali u Niego, a potem przyprowadzili do Niego jeszcze innych, mając pewność, że Jezus jest Mesjaszem, to znaczy Chrystusem (zob. J 1,35-51). A co ta konfrontacja z Barankiem Bożym gładzącym „grzech świata” powoduje w nas – zwłaszcza gdy uczestniczymy w Eucharystii? Co robimy, co się z nami dzieje, gdy kapłan pokazujący konsekrowaną hostię mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”?

ogłoszenia duszpasterskie

1) W tym tygodniu z racji kolędy mszy wieczorowej nie ma. We wtorek o godz. 11.00 msza św. pogrzebowa, w czwartek o godz. 10.00, w piątek w DPS o 10.45 i w sobotę msza św.  o godzinie 17.00.

2) W tamtym tygodniu pożegnaliśmy + Mirosława Witkowskiego, +Krystynę Pakulską, +Helenę Karnecką. We wtorek o 11.00 msza pogrzebowa +Sławomira Przewłodzkiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

kolęda2016

16.01 - poniedziałek od 16.00 - ul. Błękitna, Zielona, Fioletowa, Żółta, Biała (i inne kolory ...)

17.01 - wtorek od 16.00 - ul. Wrzosowa, Różana, Liliowa, Bratkowa, Bławatna

18.01 - środa od 16.00 - ul. Poranna, Wschodnia, Widokowa, Południowa

19.01 - czwartek od 16.00 - ul. Słoneczna, Promykowa, Jasna, Tęczowa

20.01 - piątek od 16.00 - Węgajty - wieś

21.01 - sobota od 10.30 - Łomy - kolonia