IV NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

więtość

Bóg nie narzuca się człowiekowi, gdyż szanuje jego wolną wolę. Człowiek musi sam otworzyć swoje serce na Boga, jeśli pragnie, aby wszedł On do jego życia. Jednak czy może zaprosić Boga do siebie ktoś, kto Go nie zna? Ludzie nieznający Boga potrzebują, abyśmy byli posłańcami niosącymi im Boże światło, miłość, współczucie, miłosierdzie. W naszej miłości do nich będą mogli rozpoznać Boga, zaprosić Go do swojego życia i otrzymać błogosławieństwo. To jest właśnie droga ośmiu błogosławieństw, droga będąca wiernym naśladownictwem Jezusa Chrystusa! Niech pomocą we wchodzeniu na tę drogę będą słowa Tomasza Mertona:

Wyzwól mnie, Panie od lenistwa, które się miota przebrane w działalność;
od tchórzostwa, które czyni to, czego się od niego nie wymaga, bo chce uniknąć ofiary.
Daj mi pokorę, w której jedynie jest odpocznienie, i wybaw mnie od pychy, która jest najcięższym ciężarem.
Przeniknij całe moje serce i całą ma duszę prostotą Twojej miłości.

ogłoszenia duszpasterskie

1) Ze względu na trwające odwiedziny duszpasterskie msze święte w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) - o godzinie 10.00. W czwartek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Boskiej Gromnicznej - msze święte z poświęceniem gromnic o godzinie 10.00 i 18.00.  W sobotę wieczorna o 17.00.

2) Spowiedż przed I piątkiem miesiąca - w czwartek na mszy o godzinie 18.00 i piątek na mszy o godzinie 10.00. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na prace konserwatorskie kapliczki stojącej przy parkingu (tradycyjnie pierwsza stacja podczas procesji na Boże Ciało)

3) Skład naszej Orkiestry Dętej to już na dzień dzisiejszy to ok. 20 osób. W dalszym ciągu zapraszamy wszystkich chętnych powyżej 13-go roku życia. Próby w piątki o godzinie 19.00 w "strażaku". Dzisiaj po mszach świętych będziemy zbierać do puszki datki na działalność i rozwój Orkiestry.

kolęda2016

30.01 - poniedziałek od 16.00 - ul. Rybaków, Prosta, Północna

31.01 - wtorek od 16.00 - Władysława Łokietka, Zygmunta Starego, Jana II Sobieskiego, Stefana Batorego oraz Księcia Witolda i Bolesława Krzywoustego

1.02 - środa od 16.00 - Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony, Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły, Mieszka I

2.02 - czwartek od 16.00 - ul. Zacisze i Żytnia

3.02 - piątek - od 16.00 ul. Koralowa (parzyste i nieparzyste)

4.02 - sobota od 10.30 - kolonia Mątki w całości

bal charytat