I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, Rok A

1niedzielaWP

Święty Hieronim mawiał, że kto nie odeprze pokusy natychmiast, już jest w połowie zwyciężony. W praktyce taką postawę zaprezentował Jezus, kiedy dręczony pokusami zdecydowanie powiedział: „Idź precz, szatanie” (Mt 4). Wniosek z tego zachowania jest bardzo prosty: z pokusą się nie pertraktuje, od razu się ją odrzuca! Zdecydowanie Mistrza z Nazaretu w walce z pokusą uczy, że każdy kompromis ze złem stanowi zniewolenie, a w konsekwencji niewierność. Zatem stanowczość to trzecia forma walki z każdą pokusą. Walczmy więc wszyscy z pokusą konformizmu, ponieważ - jak pokazał Jezus - zwycięstwo jest możliwe. Niech w tej walce pomogą nam słowa modlitwy św. Efrema:

Panie, nawróć mnie i przebacz, prowadź mnie ku Tobie i rozjaśnij moje ciemności.
Jestem pełen niezliczonych win i schronienia szukam tylko u Ciebie.
Podaj mi rękę, jak kiedyś Piotrowi.
Jak celnik proszę Cię o usprawiedliwienie i zmiłowanie.
Otwórz oczy mego serca i utwierdź je w miłości Twoich przykazań, Panie.

ogłoszenia parafialne

1) W tym tygodniu I piątek miesiąca. Spowiedź święta od 16.20

2) W piątki Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwa Drogi Krzyżowej - godz. 16.30, w niedziele Wielkiego Postu o 7.30 zapraszam na śpiewanie Gorzkich Żali

3) W sobotę święto św. Kazimierza, Królewicza

4) W przyszłym tygodniu Kancelaria Parafialna nieczynna. Sprawy BARDZO PILNE proszę uzgadniać z ks. Andrzejem przed lub bezpośrednio po wieczornej mszy św.

5) Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca - po mszach św. modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, taca w przyszłą niedzielę na prace konserwatorskie kapliczki przy parkingu przykościelnym. Obecnie trwa praca nad dokumentacją w/w obiektu.