II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, Rok A

2niedzielaWP

Słowa św. Pawła zapisane w Drugim Liście do Tymoteusza - w ostatnim zdaniu zawarty jest klucz do osiągnięcia mądrości: „Jezus w Ewangelii daje nam światło na życie i nieśmiertelność” (2 Tm 1,10). Dlatego właśnie w duchu Ewangelii trzeba przemieniać naszą codzienność. Trzeba dzień za dniem opuszczać nasze domy – czyli te miejsca, do których jesteśmy przywiązani – i wychodzić wraz z Jezusem na Górę Przemienienia. Trzeba iść krok w krok za Nim, bo wówczas nigdy nie zagubimy drogi życia i celu naszej egzystencji.

Modląc się w czasie Mszy św., zasłuchani w ewangeliczne słowa, powiedzmy Jezusowi, który za chwilę przyjdzie na ołtarz, by stać się naszym pokarmem na drogę do nieśmiertelności: Jezu, nasz Pasterzu, prowadź nas zawsze po naszych życiowych drogach Twoją Dobrą Nowiną i daj nam kiedyś spotkać się z pochwałą ze strony Boga Ojca. Amen.

ogłoszenia parafialne 

1) W piątki Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwa Drogi Krzyżowej - godz. 16.30, w niedziele Wielkiego Postu o 7.30 zapraszam na śpiewanie Gorzkich Żali

3) W przyszłym tygodniu Kancelaria Parafialna w poniedziałek i wtorek nieczynna.

3) Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca - po mszach św. modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, taca na prace konserwatorskie kapliczki przy parkingu przykościelnym. Obecnie trwa praca nad dokumentacją w/w obiektu.