14 NIEDZIELA ZWYKŁA

wiara

Jezus, wzór człowieka, sponiewierany, zlekceważony przez rodaków, a teraz przez nas, ludzi wierzących. Jak łatwo odwrócić się od Boga, najczęściej dla uspokojenia swojego sumienia, pochwały głupoty, dla grzesznego, niby wygodniejszego sposobu bycia. Jak będziesz się czuł, gdy twoi bliscy, krewni, ludzie uważani za przyjaciół cię zlekceważą, okażą swoją wrogość, gdy ciebie znieważą? Może dlatego – jak kiedyś Chrystusa – że będziesz zbyt dobry. Skutki odrzucenia Boga okażą się bardzo bolesne. Wierzyć i zaakceptować Boga może tylko człowiek, który jest świadomy swojej słabości, duchowego ubóstwa i grzeszności. Tylko człowiek, który pragnie otrzymać od Boga to, czego sam nie ma i czego sam nie potrafi dokonać, może Mu w pełni zaufać. Jeśli napełniłeś duszę samym sobą, to wówczas nie masz już miejsca dla Boga. Bóg kocha każdego z nas bez granic i bezinteresownie.

ogłoszenia parafialne

1) Dzisiaj I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

2) Ofiary z tacy przeznaczone na prace przy naszej świątyni.

3) W środę rocznica śmierci ks. Jan Hanowskiego, w czwartek święto św. Benedykta patrona Europy.

4) We wtorek pogrzeb +Otto Goerigk. O 11.30 wystawienie trumny w Kaplicy Przedpogrzebowej  i 0 12.00 msza święta. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.