Sakrament chrztu

Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice lub jedno z Rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu. Przy zapisie należy przedstawić księdzu: 

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia z USC. 
  2. Dokładne dane tożsamości Rodziców nowo narodzonego dziecka 
  3. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Rodziców Chrzestnych. 
  4. Rodzice Chrzestni powinni mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania i być praktykującymi katolikami.
  5. Jeśli rodzice dziecka zamieszkują poza naszą parafią także zezwolenie Księdza Proboszcza ze swojej Parafii

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego Księdza Duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

RODZICE CHRZESTNI:

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy: 

  1. Są wystarczająco dorośli do pełnienia tego zadania (ukończone 16 lat). 
  2. Przyjęli już sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię. 
  3. Należą do Kościoła katolickiego i prowadzą życie zgodne z wiarą i moralnością (zaświadczenie wystawia parafia zamieszkania chrzestnego lub chrzestnej). 
  4. Nie są naturalnymi rodzicami przyjmującego chrzest.

TERMIN:

Sakramentu Chrztu świętego jest udzielany w 1 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00