Orla Straż

Fundacja Orla Straż została założona w marcu 2016r. przez kmdr ppor. rez. Bartosza Rutkowskiego.

W tym czasie, w Iraku i Syrii tzw. Państwo Islamskie wciąż dokonywało licznych zbrodni na ludności cywilnej, które zapoczątkowało w 2014 roku. Mniejszości religijne, czyli chrześcijanie i Jazydzi, które uciekły ze zdobytych przez terrorystów miast potrzebowały pilnej pomocy w obozach dla przesiedleńców. Trwał kryzys humanitarny a wojska koalicji antyterrorystycznej dopiero formowały swoje szeregi.

Przed założeniem fundacji Bartosz Rutkowski pełnił funkcję szefa szkolenia Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni.

7 października 2015 roku o godz. 7:15, na kwadrans przed przystąpieniem do codziennych zajęć przeczytał artykuł o torturowaniu i ukrzyżowaniu 12 letniego chłopca w Syrii. Pomyślał o swoich synach, z których starszy był rówieśnikiem zamordowanego. Po szybkiej refleksji czy jest w stanie uratować choćby jedno dziecko przed podobną tragedią, podjął znamienną dla swojego życia decyzję. Postanowił odejść na emeryturę i wyjechać na Bliski Wschód do Irackiego Kurdystanu, aby na własne oczy ocenić możliwość pomocy. Pod koniec 2015 roku złożył wypowiedzenie ze służby wojskowej, a trzy miesiące później był już w drodze do Iraku.

Na miejscu chciał osobiście ocenić potrzeby ofiar dotkniętych dramatem wojny i ustalić najlepsze sposoby udzielania im pomocy. Pomogła mu w tym legitymacja współpracownika jednej z polskich stacji telewizyjnych. Dzięki niej mógł spotkać się z przedstawicielami poszkodowanych społeczności, miejscowych władz oraz dotrzeć do miejsc o ograniczonym dostępie spowodowanym działaniami wojennymi.

6 października 2019 roku gościliśmy w naszej Parafii przedstawiciela Fundacji Orla Straż - Mariusza Celińskiego, który przybliżył nam na czy, polega misja Orlej Straży - pomoc ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie, oraz to jak działają. W tym dniu Parafianie zebrali na cle pomocy ofiarom terroryzmu 7558 złotych.

Jak sam przyznał Dariusz Celiński – był niesamowicie zaskoczony i wzruszony tak wielką hojnością Parafian. Podczas rozmowy zasugerowałem, aby zebraną kwotę spożytkować tak, aby było to jakieś większe dzieło, które jednocześnie będzie trwałym wspomnieniem Parafian z Jonkowa w Iraku. Tak powstał potem pomysł utworzenia „SZWALNI JONKOWO”.

Mam zaszczyt powiadomić Parafian, że „SZWALNIA JONKOWO” powstała i już działa. Szwalnia posiada 8 stanowisk, jest zlokalizowana w Iraku w miejscowości Khanke w pobliżu miasta Dohuk, i będą tam szyte stroje tradycyjne. W Khanke mieści się duży obóz o którym Dariusz opowiadał 6 października, bo w nim był osobiście. Natomiast w Dohuk mieści się szpital onkologiczny, w którym z dofinansowania rządu Orla Straż zakupiła sprzęt specjalistyczny. Zapraszam do obejrzenia zdjęć:

 

szwalnia1

szwalnia2

szwalnia3

szwalnia4

szwalnia5

szwalnia6

szwalnia7

szwalnia8

szwalnia9

szwalnia10

szwalnia11

szwalnia12

szwalnia13szwalnia14

 

NOWA WIADOMOŚĆ Z KHANKE 14 stycznia 2020.

Warm regards from Shengal Charities Organization to residents from JONKOWO and Father Christopher.  Thank you for yours great support for our sewing course. I have hope your support will be continue, because It is great invaluable help for ISIS survivors women . They can forget their bad memories when they were in ISIS captivity. We are proud of all Poland people specially our friends from EAGLE WATCH FOUNDATION and their big efforts for us after our Genocide. They are supporting many poor families here by many ways. They are trying to support all poor families here and arriving helping hand to all in needed. We are proud of all of you, so our workshop name is JONKOWO SEWING. All participants know you, and they know JONKOWO supported our course they are praying for you always.  

SHOTR DETAILS ABOUT OUR GENOCIDE VICTIMS

*The Islamic state killed more than of 5000 men

*the Islamic state kidnapped more than of 10000 yazidi women

*the Islamic state left more than of 900 children orphans

*the Islamic state destroyed more than 50,000 houses

*the Islamic state destroyed all hospitals and schools

 Stay in peace. Best Regards.

Shengal Charities Organization Team

 

TŁUMACZENIE:

Serdeczne pozdrowienia od Shengal Charities Organisation dla mieszkańców JONKOWA i księdza Krzysztofa. Dziękujemy za wspaniałe wsparcie naszego kursu szycia. Mamy nadzieję, że wasze wsparcie będzie kontynuowane, ponieważ to wielka nieoceniona pomoc dla kobiet, które przeżyły ISIS. Mogą zapomnieć o swoich złych wspomnieniach, gdy byli w niewoli ISIS. Jesteśmy dumni ze wszystkich Polaków, szczególnie naszych przyjaciół z FUNDACJI ORLA STRAŻ i ich wielkiego wysiłku dla nas po dokonanym u nas ludobójstwie. Wspierają oni tutaj wiele biednych rodzin. Próbują wesprzeć wszystkie biedne rodziny tutaj i przybywają z pomocą wszystkim potrzebującym. Jesteśmy z was dumni, dlatego nasz warsztat nosi nazwę SZWALNIA JONKOWO. Wszyscy którzy tu przychodzą wiedzą o was i wiedzą, że JONKOWO wsparło nasz kurs i że zawsze się za was modlą.

SZCZEGÓŁY O NASZYCH OFIARACH

* Państwo islamskie zabiło ponad 5000 mężczyzn

* państwo islamskie porwało ponad 10000 kobiet-jazydów

* państwo islamskie opuściło ponad 900 sierot dzieci

* państwo islamskie zniszczyło ponad 50 000 domów

* państwo islamskie zniszczyło wszystkie szpitale i szkoły

 Zostańcie w pokoju. Z poważaniem.

Zespół organizacji charytatywnych Shengal