VII NIEDZIELA ZWYKŁA, Rok A

Boże prawo

Pierwsze pytanie, które się nasuwa po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii, to pytanie o prawo. Jezus mówi o tym, co uczniowie słyszeli: „Słyszeliście, że wprowadzono takie i takie prawo, a Ja wam powiadam o innej zasadzie”. Rodzą się jednak kolejne pytania: Po co w ogóle jest prawo? Po co musiało być jakiekolwiek prawo? Czyż nie lepiej byłoby, gdyby każdy rządził po swojemu? Gdyby każdy odpłacał innym według swojego uznania? Czy nie ma w nas jakiejś chęci, woli, pragnienia, żeby być wolnym? Komu służy prawo? A może jesteśmy niewolnikami prawniczych tyranów albo ludzi, którzy mają idée fixe, żeby wszystkich innych podporządkować pewnym normom prawnym? Do końca nie wiadomo, jaka była przyczyna powstania zasady „oko za oko, ząb za ząb”, którą to nazy­wamy prawem odwetu, talionu. Na pewno jednak jest coś w tym, że prawo to miało powstrzymać ludzi przed stosowaniem jeszcze okrutniejszej zemsty, bo ktoś mógłby tak bardzo mścić się na drugim, że za jedno oko wyłupałby dwa, za jedną rękę odrąbał obie. W pew­nym sensie prawo to miało chronić drugiego człowieka. Ale znów można zapytać: Jak to chronić? Mam chronić zbrodniarza? Mam chronić kogoś, kto zrobił coś złego? Z jednej strony tak, gdyż człowiek, który popełnia zło, też jest człowiekiem i nie można go niszczyć. Trzeba również chronić go przed samym sobą i przed tym, co robi, ale z drugiej strony trzeba chronić ofiarę – mnie, który cierpię z tego powodu, że inny mnie zaatakował; trzeba ochronić mnie przed moim własnym gniewem, przed chęcią zemsty, która się we mnie rodzi, która nie jest racjonalna, która nie jest logiczna, która niesie w sobie tak wielki ładu­nek emocjonalny, że może zrobić krzywdę nie tylko drugiemu, ale i mnie samemu. Po latach może bym żałował, może bym narze­kał, że postąpiłem tak, a nie inaczej. Można więc powiedzieć, że prawo jako takie, prawo odpłaty drugiemu człowiekowi według miary zła, któ­rego się doznało, to w pewnym sensie prawo miłosierdzia czy – dokładniej mówiąc – prawo nie tylko sprawiedliwości, ale też miłosierdzia, dobroci. Prawo, które ma służyć temu, żebyśmy zarówno ja, jak i ten drugi człowiek nie zostali opanowani przez chęć zemsty.

ogłoszenia parafialne

1) W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze święte w Środę Popielcową z posypaniem głów popiołem na znak pokuty o godzinie 10.00 (11.00 DPS) i 18.00. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. W piątki Wielkiego Postu zapraszam na nabożenstwa Drogi Krzyżowej - o godzinie 16.30.

2) W odpowiedzi na prośbę o pomoc finansową dla ofiar trzęsienia ziemii w Turcji i Syrii zebraliśmy kwotę 1817zł 60 gr. Kwota ta została wpłacona na konto Caritas Polska.